BDDK’dan bir izin bir iptal

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Pratik Finansman’a finansal kiralama, faktoring alanında faaliyet izni verirken, Tuna Faktoring’in faaliyet iznini iptal etti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan 4 Temmuz 2024 tarihli 10930 ve 10932 sayılı kararlar şöyle:

“Kurulun 04.07.2024 tarihli toplantısında, 03.07.2024 tarih ve E-12509071-104.01.01-123783 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kurulun 14.03.2024 tarih ve 10877 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Pratik Finansman A.Ş.’ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama. Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 7 nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir

Kurulun 04.07.2024 tarihli toplantısında, 04.07.2024 tarih ve E-12509071-103.02.02-123777 sayılı yazı ve eklerinin İncelenmesi sonucunda;

-Tuna Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 6 ncı maddesinde yer alan şirket kurucularında aranan şartları hissedarlann tamamına yakınının kaybetmeleri nedeniyle Kanunun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (g) bendi uyarınca iptal edilmesine,

– Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x